argos-trgovina-side-baner-desno

argos-trgovina-side-baner-desno

logo

broj telefona +381 11 8122-551 broj telefona +381 11 8122-552
e-mail adresa office@argoshellas.rs e-mail adresa marketing@argoshellas.rs

facebook linkedin

-Kupovina sa osmehom-

Argos maloprodajna mreža broji 13 objekata širom centralne Srbije. Naše objekte možete posetiti u Lazerevcu, Ljigu, Lajkovcu, Mionici, Velikim Crljenima, Vraniću i na Ubu.

Retail

Podstaknuti konstantno dobrom odzivu kupaca u procesu smo izrade plana za otvaranje novih maloprodajnih objekata kako bi bili bliže svima koji prepoznaju razliku između nas i konkurencije.

Dobra usluga i trajno niske cene definitivno predstavljaju osnovu diferenciranja Argos maloprodajnih objekata i njima sličnih sa aspekta kupca koji planirajući kupovine pažljivo raspolaže svojim budžetom.

Prvi formati naših maloprodajnih objekata bili su diskonti pića, da bi kasnije kao odgovor na zahteve kupaca, šireći asortiman počeli sa otvaranjem superdiskonata i supermarketa. Argos maloprodajna mreža broji : 4 diskonata, 5 superdiskonata i 4 supermarketa.

Cenovna politika Argosa ne odnosi se na povremene akcije i sniženja već trajno niske cene. Gradimo poverenje na kontinuirano dobroj usluzi koja rezultira značajnim uštedama u budžetu naših kupaca. Vođeni smo zahtevima naših kupaca koji su jedini orijentir  prilikom kreiranja naše poslovne i cenovne politike.

Asortiman svakakog maloprodajnog objekta pažljivo je kreiran kako bi na što bolji način odgovrio zahtevima i potrebama lokalnog stanovništva.

Argos maloprodajni objekti zapošljavaju veliki broj ljudi i na taj način podstiču rast zaposlenosti na nivou lokalne zajednice kojoj pripadaju što dodatno svedoči da Argos jeste društveno odgovorno preduzeće.

Argos je zasigurno korak bliži kupcima jer svoju ponudu kreira shodno njihovim zahtevima.
Kupci su naš orijentir !